Modal split personenvervoer: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de gebruikte vervoersmodi van bewoners onderverdeeld per type verplaatsing (woon-werk, woon-school en vrije tijd) - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Verhouding afstand tot vervoersmiddel: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - bewoners- en werknemersbevraging stad Antwerpen in 2017, 2019 en 2020 Bronnen
Effect
Gebruik
Aanbod en bezit
Context


Auto’s in de binnenstad: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - Totaal aantal inrijdende voertuigen per jaar voor alle toegangspoorten naar het stadscentrum vanaf de Singel - permanente telling

Zones 30: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - oppervlakte zones 30 op het Antwerpse grondgebied exclusief haven op basis van GIS-data - portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com

Abonnementen De Lijn: De Lijn - aantal abonnementen De Lijn in omloop in de stad Antwerpen - provincies.incijfers.be

Treinreizigers: NMBS - jaarlijkse manuele telling gedurende 9 opeenvolgende dagen in oktober van het aantal opstappende reizigers in alle Antwerpse stations - www.nmbs.be

Passagiers waterbus: Aqualiner - dagelijkse manuele telling van opstappende passagiers met en zonder fiets per schip door het personeel van DeWaterbus

Passagiers fietsbus: Autocars De Polder - dagelijkse manuele tellingen van opstappende passagiers door de chauffeur van de fietsbus

Passagiers veerdienst: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Vloot - dagelijkse manuele tellingen van het aantal passagiers op het veer door de bemanning

Deelmobiliteitsvoertuigen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Bolides, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike, Cloudbike, Mobit)

Deelmobiliteitsritten: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike)

Gebruikers autodelen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging. Het gaat om Cambio-abonnementen tussen 2010 en 2020 waarbij we per abonnement 1 gebruiker aanrekenen (vaak delen tot 10 personen 1 abonnement). Verder gaat het tot en met 2019 om het totaal aantal gebruikers van Bolides, Poppy en Green Mobility. Vanaf 2020 gaat het om gebruikers van Bolides, Poppy en Green Mobility die minstens één keer een wagen in Antwerpen hebben ontleend.

Aantal fietsers: Signco - permanente tellussen op 13 locaties in Antwerpen in 2 rijrichtingen

Kilometer fietspad Antwerpen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - aantal kilometer fietspad op het Antwerpse grondgebied op basis van GIS-data

Kilometer fietspad Amsterdam: Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid - www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/verkeer-vervoer/bereikbaarheid/ 

Populaire fietsroutes: See.Sense (2019) en Strava (2021) - aggregatie van fietstripgegevens in en rond stad Antwerpen - seesense.cc/blogs/hub/synchronicity-round-up-antwerp, www.strava.com/heatmap#11.29/4.38779/51.20131/hot/ride

Aandeel vrouwelijke fietsers Antwerpen: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de mannelijk en vrouwelijke bewoners die regelmatig fietsen voor woon-werkverplaatsingen in 2020 (afgezet tegen het percentage mannelijke (53%) en vrouwelijke (47%) respondenten ligt het aandeel vrouwelijke fietsers relatief gezien nog hoger) - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Aandeel vrouwelijke fietsers Brussel: Fietsobservatorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - enquêtes en tellingen voor het jaar 2019 - www.provelo.org/nl/page/vrouwen-fietsen-brussel

Aandeel vrouwelijke fietsers Nederland: Bike Life - procentuele verderling van de mannelijke en vrouwelijke bewoners die fietsen op basis van hun bevraging in 2019 - www.sustrans.org.uk/media/5942/bikelife19_aggregatedreport.pdf

Kilometer trage weg: Wegenregister, opmeting door Informatie Vlaanderen. - Lengte van trage wegen (in meter), bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (doorsteken voor voetganger en fietser, wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Kilometer woonerf: Wegenregister, opmeting door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen - lengte van de wegen (in meter) met een toegelaten snelheid van 20km/u. - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Modal split personenvervoer: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de gebruikte vervoersmodi van bewoners onderverdeeld voor verplaatsingen in de vrije tijd - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be


Brandstofgebruik taxi’s: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - evolutie-analyse op basis van de vergunningen- en voertuigen gegevens bezoldigd personenvervoer

Fietsleasing: Fietsberaad, FietsDNA studie 2020 - percentafe respondenten dat gebruik maakt van een fiets die door hun werkgever aangeboden wordt en die ze kunnen gebruiken voor privédoeleinden of voor verplaatsingen van/naar het werk - fietsberaad.be/wp-content/uploads/20200928_Profacts_Traject_FietsDNA_Report_final_web.pdf 

Vervoersmiddelenbezit in gezin: survey_stadsmonitor | Vlaamse Statistische Autoriteit, Agentschap Binnenlands Bestuur - Aandeel (%) van de inwoners waarvan het gezin in het bezit is van vervoersmiddelen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be


Inwoners: Stad Antwerpen Districts- en loketwerking - aantal inwoners dat officieel ingeschreven is in Antwerpen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Prognose inwoners 2030: Studiedienst Vlaamse Regering – Bevolkingsprognose van 2018 voor de stad Antwerpen vertrekkende van de stand van de bevolking en de huishoudens. Update verwacht in mei 2021. - stadincijfers.antwerpen.be

Jobs: Rijksdienst voor sociale zekerheid - werknemers in loondienst, in de private of de publieke sector, in een vestiging op Antwerps grondgebied - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Ingeschreven personenwagens: Statbel - alle ingeschreven gemotoriseerde voertuigen inclusief bedrijfswagens - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Kilometer file op de Ring: Vlaams Verkeerscentrum - de indicator filezwaarte geeft aan wat de gemiddelde (gemiddelde dag) omvang is van de files op de Antwerpse Ring - indicatoren.verkeerscentrum.be 

Treinreizigers: NMBS - jaarlijkse manuele telling gedurende 9 opeenvolgende dagen in oktober van het aantal opstappende reizigers in alle Antwerpse stations - www.nmbs.be

Deelmobiliteitsvoertuigen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Bolides, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike, Cloudbike, Mobit)

Aantal fietsers: Signco - permanente tellussen ter hoogte van de Mercatorstraat en het Steenplein in 2 rijrichtingen

Thuiswerk: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Slim naar Antwerpen - tweejaarlijkse werknemersbevraging bij de Antwerpse werkgevers die zich inschreven in het programma ‘Slim naar Antwerpen’. 29 werkgevers namen hieraan deel in 2020, goed voor 6132 antwoorden van hun werknemers. - www.slimnaarantwerpen.be/nl/over-ons/mobiliteitscijfers-antwerpen-2020

Buurtparkings: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - Het aantal stalplaatsen in buurtparkings - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Elektrische laadpunten: Departement Omgeving - aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Betalend parkeren: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - oppervlakte zones betalend parkeren ten opzichte van het Antwerpse grondgebied exclusief haven op basis van GIS-data - portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com

Bronnen

Modal split personenvervoer: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de gebruikte vervoersmodi van bewoners onderverdeeld per type verplaatsing (woon-werk, woon-school en vrije tijd) - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Verhouding afstand tot vervoersmiddel: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - bewoners- en werknemersbevraging stad Antwerpen in 2017, 2019 en 2020 Effect
Gebruik

Brandstofgebruik taxi’s: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - evolutie-analyse op basis van de vergunningen- en voertuigen gegevens bezoldigd personenvervoer

Fietsleasing: Fietsberaad, FietsDNA studie 2020 - percentafe respondenten dat gebruik maakt van een fiets die door hun werkgever aangeboden wordt en die ze kunnen gebruiken voor privédoeleinden of voor verplaatsingen van/naar het werk - fietsberaad.be/wp-content/uploads/20200928_Profacts_Traject_FietsDNA_Report_final_web.pdf 

Vervoersmiddelenbezit in gezin: survey_stadsmonitor | Vlaamse Statistische Autoriteit, Agentschap Binnenlands Bestuur - Aandeel (%) van de inwoners waarvan het gezin in het bezit is van vervoersmiddelen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.beAuto’s in de binnenstad: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - Totaal aantal inrijdende voertuigen per jaar voor alle toegangspoorten naar het stadscentrum vanaf de Singel - permanente telling

Zones 30: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - oppervlakte zones 30 op het Antwerpse grondgebied exclusief haven op basis van GIS-data - portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com

Abonnementen De Lijn: De Lijn - aantal abonnementen De Lijn in omloop in de stad Antwerpen - provincies.incijfers.be

Treinreizigers: NMBS - jaarlijkse manuele telling gedurende 9 opeenvolgende dagen in oktober van het aantal opstappende reizigers in alle Antwerpse stations - www.nmbs.be

Passagiers waterbus: Aqualiner - dagelijkse manuele telling van opstappende passagiers met en zonder fiets per schip door het personeel van DeWaterbus

Passagiers fietsbus: Autocars De Polder - dagelijkse manuele tellingen van opstappende passagiers door de chauffeur van de fietsbus

Passagiers veerdienst: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Vloot - dagelijkse manuele tellingen van het aantal passagiers op het veer door de bemanning

Deelmobiliteitsvoertuigen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Bolides, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike, Cloudbike, Mobit)

Deelmobiliteitsritten: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike)

Gebruikers autodelen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging. Het gaat om Cambio-abonnementen tussen 2010 en 2020 waarbij we per abonnement 1 gebruiker aanrekenen (vaak delen tot 10 personen 1 abonnement). Verder gaat het tot en met 2019 om het totaal aantal gebruikers van Bolides, Poppy en Green Mobility. Vanaf 2020 gaat het om gebruikers van Bolides, Poppy en Green Mobility die minstens één keer een wagen in Antwerpen hebben ontleend.

Aantal fietsers: Signco - permanente tellussen op 13 locaties in Antwerpen in 2 rijrichtingen

Kilometer fietspad Antwerpen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - aantal kilometer fietspad op het Antwerpse grondgebied op basis van GIS-data

Kilometer fietspad Amsterdam: Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid - www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/verkeer-vervoer/bereikbaarheid/ 

Populaire fietsroutes: See.Sense (2019) en Strava (2021) - aggregatie van fietstripgegevens in en rond stad Antwerpen - seesense.cc/blogs/hub/synchronicity-round-up-antwerp, www.strava.com/heatmap#11.29/4.38779/51.20131/hot/ride

Aandeel vrouwelijke fietsers Antwerpen: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de mannelijk en vrouwelijke bewoners die regelmatig fietsen voor woon-werkverplaatsingen in 2020 (afgezet tegen het percentage mannelijke (53%) en vrouwelijke (47%) respondenten ligt het aandeel vrouwelijke fietsers relatief gezien nog hoger) - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Aandeel vrouwelijke fietsers Brussel: Fietsobservatorium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - enquêtes en tellingen voor het jaar 2019 - www.provelo.org/nl/page/vrouwen-fietsen-brussel

Aandeel vrouwelijke fietsers Nederland: Bike Life - procentuele verderling van de mannelijke en vrouwelijke bewoners die fietsen op basis van hun bevraging in 2019 - www.sustrans.org.uk/media/5942/bikelife19_aggregatedreport.pdf

Kilometer trage weg: Wegenregister, opmeting door Informatie Vlaanderen. - Lengte van trage wegen (in meter), bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer (doorsteken voor voetganger en fietser, wandelpaden in parken, aardewegen, wandel- of fietswegen, voetgangerszones). - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Kilometer woonerf: Wegenregister, opmeting door Informatie Vlaanderen en de snelheid wordt aangevuld door de dienst Mobiliteit van de stad Antwerpen - lengte van de wegen (in meter) met een toegelaten snelheid van 20km/u. - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Modal split personenvervoer: Antwerpse Monitor - procentuele verdeling van de gebruikte vervoersmodi van bewoners onderverdeeld voor verplaatsingen in de vrije tijd - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be


Aanbod en bezit

Inwoners: Stad Antwerpen Districts- en loketwerking - aantal inwoners dat officieel ingeschreven is in Antwerpen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Prognose inwoners 2030: Studiedienst Vlaamse Regering – Bevolkingsprognose van 2018 voor de stad Antwerpen vertrekkende van de stand van de bevolking en de huishoudens. Update verwacht in mei 2021. - stadincijfers.antwerpen.be

Jobs: Rijksdienst voor sociale zekerheid - werknemers in loondienst, in de private of de publieke sector, in een vestiging op Antwerps grondgebied - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Ingeschreven personenwagens: Statbel - alle ingeschreven gemotoriseerde voertuigen inclusief bedrijfswagens - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Kilometer file op de Ring: Vlaams Verkeerscentrum - de indicator filezwaarte geeft aan wat de gemiddelde (gemiddelde dag) omvang is van de files op de Antwerpse Ring - indicatoren.verkeerscentrum.be 

Treinreizigers: NMBS - jaarlijkse manuele telling gedurende 9 opeenvolgende dagen in oktober van het aantal opstappende reizigers in alle Antwerpse stations - www.nmbs.be

Deelmobiliteitsvoertuigen: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - gegevens van de aanbieders volgens halfjaarlijkse bevraging (Cambio, Bolides, Poppy, Green Mobility, Scooty, Bird, Circ, Velo, Blue-Bike, Cloudbike, Mobit)

Aantal fietsers: Signco - permanente tellussen ter hoogte van de Mercatorstraat en het Steenplein in 2 rijrichtingen

Thuiswerk: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Slim naar Antwerpen - tweejaarlijkse werknemersbevraging bij de Antwerpse werkgevers die zich inschreven in het programma ‘Slim naar Antwerpen’. 29 werkgevers namen hieraan deel in 2020, goed voor 6132 antwoorden van hun werknemers. - www.slimnaarantwerpen.be/nl/over-ons/mobiliteitscijfers-antwerpen-2020

Buurtparkings: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - Het aantal stalplaatsen in buurtparkings - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Elektrische laadpunten: Departement Omgeving - aantal oplaadpunten voor elektrische voertuigen - Stad in Cijfers, stadincijfers.antwerpen.be

Betalend parkeren: Stad Antwerpen, Stadsontwikkeling, Mobiliteit - oppervlakte zones betalend parkeren ten opzichte van het Antwerpse grondgebied exclusief haven op basis van GIS-data - portaal-stadantwerpen.opendata.arcgis.com

Context
Bronnen

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm